SESJA NADZWYCZAJNA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 24 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo, na wniosek Wójta Gminy Srokowo – zwołuję nadzwyczajną XIX sesję Rady Gminy Srokowo na dzień 29 marca 2016r. (wtorek)  o godz.14.00   w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Srokowo na lata 2016 – 2021.
  1. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Srokowo na  2016r.
  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy Srokowo.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.