Zawór grzejnikowy termostatyczny – kiedy stosować?

Zawór termostatyczny niewymagający wstępnej regulacji to element pozwalający na regulację temperatury w pomieszczeniu. Jednak ten typ elementu nie pozwala na zrównoważenie przepływu czynnika dostarczanego do chłodnicy ani na regulację różnicy ciśnień. Spadek ciśnienia wytwarzany przez zawór można określić na podstawie wartości Kv lub zgodnie z poniższym rysunkiem. Ten typ elementu to najprostsze rozwiązanie zapewniające komfort cieplny w pomieszczeniu. Ze względu na brak możliwości zbilansowania przepływu ich zastosowanie ogranicza się do małych instalacji. Stosując to rozwiązanie należy zwrócić uwagę, że ΔP zaworu nie może przekraczać swojej bezgłośnej wartości roboczej. Termostatyczny zawór z nastawą wstępną zapewnia regulację temperatury i równoważenie przepływu, ale nie pozwala na regulację różnicy ciśnień.

Zawór grzejnikowy termostatyczny – charakterystyka

Termostatyczny zawór grzejnikowy (z głowicą termostatyczną) reguluje temperaturę pokojową, która jest funkcją zmiany przepływu czynnika roboczego przez grzejnik. Budowa typowego urządzenia opiera się na pokrętłach nastawczych, czujnikach cieczy, bezpiecznikach oraz smoczkach i osłonach zaworów. Konstrukcja zaworu zawiera również sprężynę powrotną, dysk zaworu, korpus zaworu i złącze zaciskowe.

Zasada działania zaworu z głowicą termostatyczną jest bardzo prosta. Gdy temperatura w pomieszczeniu wzrasta, czujnik cieczy oddziałuje na rdzeń zaworu poprzez jego główny wał poprzez bezpiecznik. W związku z tym przepływ czynnika roboczego w grzejniku jest zmniejszony, co obniża temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli temperatura cieczy jest niższa od określonej wartości, natężenie przepływu czynnika grzewczego wzrośnie, a temperatura również wzrośnie. Temperaturę można wygodnie regulować, regulując skalę na pokrętle. Każdy numer zestawu określa przybliżoną wartość ustawionej temperatury.

Zawory – rodzaje 

Na rynku jest co najmniej kilka wersji głowic termostatycznych, a najprostsze urządzenie bazuje na wbudowanym czujniku. Siłownik, sterownik i czujnik stanowią jednostkę konstrukcyjną, która w praktyce nazywana jest termostatem. Dostarczana jest również głowica termostatyczna ze zdalnym czujnikiem. W takim przypadku większość cieczy wrażliwych na temperaturę nie znajduje się w głowicy termostatycznej, ale w czujniku telemetrycznym. Stąd ciecz działa na głowicę termostatyczną przez rurkę kapilarną. Drugi typ to głowica termostatyczna sterowana siłownikiem i głównym urządzeniem (np. Termostatem pokojowym). Producent dostarcza również głowicę termostatyczną o wzmocnionej konstrukcji. Tego typu sprzętu należy używać tam, gdzie należy się upewnić, że nie zostaną wprowadzone nieautoryzowane zmiany ustawień. Dlatego montaż i demontaż sprzętu można przeprowadzić tylko za pomocą specjalnych uchwytów i kluczy do dokręcania. Montaż zaworów termostatycznych powinien być wykonany przez profesjonalistów, którzy znają się na swoim fachu.