SESJA JUŻ WKRÓTCE

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XI sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 26 sierpnia 2015r. (środa) r. o godz.14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza wykonania budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2015r.
7. Wykonanie budżetu szkół za 6 m-cy 2015r. oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016.
8. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie, gospodarka odpadami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie,
9.2. zmian w składzie stałych komisji Rady Gminy Srokowo,
9.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020,
9.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
12. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.