Zaproszenie na sesję.

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVIII Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 26 września 2014 r. (piątek) na godz.13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie XLVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.  Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy z 29 sierpnia 2014r.

  1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2014r.
  5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Srokowo w roku szkolnym 2013/2014.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. udzielenia wsparcia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Kętrzynie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

9.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014 –

2019,

9.3. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.