Konkurs przyrodniczy w Budrach – ogłoszenie wyników

W ramach projektu z LGR Gminny Ośrodek Kultury w Budrach zorganizował wiele ciekawych konkursów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z dziewięciu gmin należących do LGD9, konkurencja była więc duża. Ponieważ brały w nim udział również dzieci i młodzież z naszej gminy – warto wiedzieć z jakim skutkiem 🙂
Podajemy wyniki ogłoszone oficjalnie kilka dni temu:

KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „Unikalna przyroda dzikich Mazur”
Prace oceniała komisja w składzie:
1. Maciej Kupczyński (fotografik, przyrodnik) – przewodniczący
2. Andrzej Sulej (fotografik, ornitolog)
3. Dariusz Morsztyn (ekolog, przyrodnik)
Oceniano 75 nadesłanych zdjęć. Pod uwagę brano w szczególności ujęcie najbardziej urokliwych i wartościowych przyrodniczo miejsc. Oto nagrodzeni uczestnicy:

W kategorii szkół średnich:
I miejsce – Kalina Ciszewska z Pozezdrza – fot. „Jezioro Harsz zatopione w słońcu”
II miejsce – Martyna Jusis z Węgorzewa – fot. „Widok na jezioro Święcajty”
III miejsce – Monika Kłymko z Węgorzewa – fot. „Mazurski krajobraz”
oraz wyróżnienie: Marcie Tarasewicz z Węgorzewa fot. „Kwitnąca wiśnia”

W kategorii gimnazjum: nagród nie przyznano. Natomiast na wyróżnienie zasłużyła praca Wiolety Kołosińskiej z Pozezdrza – fot. „Szpak”

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Emilia Sapińska ze Szkoły Podstawowej w Jegławkach – fot. „Leśne rozlewisko”
(pozostałych miejsc nie przyznano)
Wyróżnienie: Patryk Prazner z Ołownika „Urokliwe bagno” i „Żabi książę”.

Nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie konkursu otrzymała Kalina Ciszewska z Pozezdrza.

KONKURS TEATRALNY „Eko-Teatr”:
Komisja w składzie: Andrzej Kowal, Marta Niedziółka i Barbara Tomaszewska, postanowiła nagrodzić następujące grupy:

W kategorii szkół podstawowych, klasy I-III:
I miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Jegławkach – opiekunem i reżyserem małych artystów jest pani Daria Oryńczak
III miejsce: Szkoła Podstawowa Budry

W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI:
I miejsce: Szkoła Podstawowa Budry
II miejsce: Szkoła Podstawowa Sobiechy

W kategorii gimnazjum:
I miejsce: świetlica Ołownik
II miejsce: Gimnazjum Więcki
III miejsce: Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgorzewie

W konkursie tym przyznano nagrody pieniężne w wysokości: 400, 300 i 200 zł.

KONKURS PLASTYCZNY
Komisja w składzie:
Elżbieta Roch (Przewodnicząca komisji), oraz Roksana Melnyczok i Iwona Urbanowicz, po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac do Konkursu Plastycznego pt. „Patrzę i …” postanowiła nagrodzić prace plastyczne następujących uczestników:

W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
miejsce I: Helena Wereda, SP Srokowo
miejsce II: Emilia Kraśniewska, SP nr 2 w Węgorzewie
miejsce III: Klaudia Bukowska, GOK Pozezdrze
wyróżnienia:
Aleksandra Maczuga, GOK Budry
Kuba Ćwierz, SP Radzieje
Maja Sajewicz, SP Radzieje

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
miejsce I: Emilia Sapińska, SP Jegławki
miejsce II: Aleksandra Walendziak, SP Budry
miejsc III: Julia Sajewicz, SP Radzieje
wyróżnienia:
Karolina Warksa, SP Budry

W kategorii gimnazjum:
miejsce I: Edyta Waszkiewicz, GOK Pozezdrze
miejsce II: Magdalena Stankiewicz, Gimnazjum Węgorzewo
miejsce III: Kamila Kozłowska, Gimnazjum Srokowo
wyróżnienie:
Aneta Pokora, GOK Pozezdrze
Martyna Stanicka, Gimnazjum Srokowo

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom. Jesteśmy dumni z tych, którzy reprezentowali naszą gminę.

Ps. Nie da się ukryć, że duma miesza się ze smutkiem kiedy myślę o uczniach Szkoły Podstawowej w Jegławkach. Reprezentowaliście swoją szkołę po raz ostatni, gorąco wierzę, że w nowej szkole nie opadną Wam skrzydła. Nie zapominając o tym co zostawiacie za sobą, pracujcie na dobre imię nowej szkoły i swojej gminy, razem z nowymi kolegami i koleżankami bądźcie ich sercem…

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.