Trochę danych ekonomicznych – jak płaciliśmy podatki w zeszłym roku

Zamieszczamy trochę informacji ekonomicznych na temat ściągalności podatków w naszej gminie w 2011 r. Dla porównania zamieściliśmy także dane z 2010 roku. Dane dot.podatków ściąganych przez urzędy skarbowe i inne organy urzędów państwowych a dotyczące 2011 r. nie są pełne – kwoty te mogą się zwiększyć.Takie zestawienie pozwoli w szerszy sposób spojrzeć na konstrukcję budżetu samorządowego. W niektórych wytłuszczonych tabelach sumy zastąpiono znakami xxxx, ponieważ nie byliśmy pewni, czy konkretny dział zawiera pełne dane liczbowe (zsumowana kwota nie była by zgodna z rzeczywistymi zapisami księgowymi w rozdziale).


Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.