Z punktu widzenia radnej

Słów kilka od radnego po zebraniu wiejskim w Srokowie

W dniu wczorajszym t.j 19 września 2017r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu: 1. przekazania mieszkańcom sprawozdania sołtysa z realizacji [...]

Rozpoczęły się konsultacje dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo

Od 8 lutego 2016 r. (czyli od poniedziałku) w Urzędzie Gminy wyłożono do konsultacji społecznej projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków [...]

Srokowski standard w zimowym wydaniu

Jest zima i musi być zimno. Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg w naszej gminie ukuli przez lata inną wersję tego kultowego zdania - jest zimo i musi [...]

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo – co to dla nas oznacza

Na sesji 27 marca 2015 r. Rada Gminy Srokowo wyraziła zgodę na przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania [...]

Zaproszenie na spotkanie w sprawie utworzenia zespołu szkół

W związku z planowanym utworzeniem Zespołu Szkół w Srokowie w dniu 11 marca 2015r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbędzie się [...]