Autor: prywatny

Ważą się losy szkoły w Solance – spotkanie informacyjne 26.02.2018 o godz. 16.30

26 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w budynku szkoły w Solance odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci uczących się w tej szkole. W spotkaniu [...]

Zaproszenie na zebranie w sprawie odbioru odpadów po zmianie przepisów

W dniu 23 lutego 2018r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się zebranie w sprawie odbioru odpadów po zmianie przepisów 01.01.2018r. Na [...]

Plebiscyt na Super Sołtysa 2018 – zachęcamy do głosowania

Tytuł Super Sołtysa 2018 Powiatu Kętrzyńskiego otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów nadesłanych w [...]

Zestawienie wykonania funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach – stan na koniec sierpnia 2017 r.

We wrześniu 2017 r. odbyły się we wszystkich sołectwach zebrania sołeckie, na których mieszkańcy zaplanowali wydatkowanie funduszy sołeckich na [...]

Słów kilka od radnego po zebraniu wiejskim w Srokowie

W dniu wczorajszym t.j 19 września 2017r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu: 1. przekazania mieszkańcom sprawozdania sołtysa z realizacji [...]

Do 8 września 2017 r. można złożyć wniosek o dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków

Mieszkańcy naszej gminy, którzy w najbliższym czasie nie mogą liczyć na przyłączenie swoich posesji  do gminnej sieci kanalizacyjnej, mają okazję [...]