Słów kilka od radnego po zebraniu wiejskim w Srokowie

W dniu wczorajszym t.j 19 września 2017r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu:

1. przekazania mieszkańcom sprawozdania sołtysa z realizacji zadań w sołectwie,

2. uchwalenia wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego na 2018 rok,

3. wprowadzenia ewentualnych zmian we wniosku dotyczącym funduszu sołeckiego na 2017 r.

I tak….

Sołectwo Srokowo liczy około 1400 mieszkańców (wg ewidencji ludności). Można przyjąć, że około 800 mieszkańców (odliczając dzieci i osoby nie przebywające na stałe w sołectwie) miało prawo do uczestnictwa i głosowania nad powyższymi sprawami.

W zebraniu uczestniczyły:22 osoby czyli niecałe 3% uprawnionych

W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele gminy (co nieczęsto się zdarzało) – Pani Małgorzata Cwalina – skarbnik Gminy i Zastępca Wójta – Pan Marek Olszewski. Była to więc okazja, aby bezpośrednio spotkać się kierownictwem urzędu gminy i zadać tym osobom pytania dotyczące naszej „Małej Ojczyzny”.

Kilka słów o przebiegu spotkania:

Oczywiście, z uwagi na brak quorum, faktyczne zebranie rozpoczęło się o 18:15. Pani Sołtys przekazała, że jak dotąd nie zostały wykorzystane środki z funduszu sołeckiego na bieżący rok. Pan Marek Olszewski zapewnił zebranych, że wykonanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Srokowo nie jest zagrożone – dokumentacja będzie wykonana do końca tygodnia a zaraz potem ruszy remont. Przypomnę, iż środki funduszu sołeckiego na rok 2017 przeznaczone zostały na:

 • poprawę nawierzchni uliczki (873/1) łączącej ulicę Słoneczną z drogą wojewódzka – ciąg pieszo-jezdny – 30000 zł
 • narzędzia, farby, lakiery do konserwacji tablic i elementów placów zabaw – 1322,10 zł

Następnie zgłaszano wnioski dotyczące przyszłorocznych wydatków z funduszu. Kwota przewidziana do wydatkowania z funduszu sołeckiego naszego sołectwa to około 41 tys. zł

Zgłoszono następujące wnioski:

 • montaż lamp na ulicy Ogrodowej i Lipowej (wnioski połączono)
 • budowa chodnika na cmentarz
 • remont drogi – odnoga ulicy Ogrodowej przy której mieszka m.in. Pan Lewandowski
 • remont ulic Parkowej i Młynarskiej (tzw „ostatniej drogi”).

W dyskusji ustalono, iż budowa chodnika na cmentarz może okazać się niemożliwa z uwagi na prozaiczny brak miejsca do jego usytuowania, a wniosek o remont drogi do Pana Lewandowskiego zostanie złożony bezpośrednio do budżetu gminy. Następnie odbyło się głosowanie, w którym zadanie „montaż lamp przy ulicy Ogrodowej i Lipowej” uzyskało 14 głosów a wniosek o „remont ulicy Parkowej i Młynarskiej” – 7 głosów.

Następnie radni: Ewa Dudek, Agnieszka Gajowniczek, Regina Wieczorek i Piotr Dziadoń przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności w Radzie Gminy Srokowo i omówili najważniejsze tematy, takie jak: możliwość dofinasowania budowy oczyszczalni przydomowych, uchwały podatkowe czy prowadzone inwestycje.

Na zakończenie

Zebranie wiejskie jest doskonałą okazją do spotkania się zarówno z przedstawicielami Urzędu Gminy jak i radnymi. To jest czas na zadawanie pytań czy poruszenie ważnych kwestii dotyczących działań samorządu. Ponadto fundusz sołecki powstał po to, aby dać ludziom możliwość decydowania o przeznaczeniu części (niewielkiej – ale zawsze) funduszy gminnych na wybrane bezpośrednio przez mieszkańców zadanie.

Frekwencja wskazana na wstępie pokazała jak małe jest zainteresowanie społeczności uczestnictwem w tego typu spotkaniach. Gdyby frekwencja była wyższa, to może nie montaż lamp a remont dróg okazałby się ważniejszy dla mieszkańców. Być może zostałyby zgłoszone jeszcze inne wnioski, które znalazłyby akceptację większości.

Proszę mnie źle nie zrozumieć – oczywiście lampy są potrzebne i na pewno polepszą życie mieszkańców sołectwa. Uważam jednak, że podział funduszy sołeckich powinien odbywać się przy większej frekwencji na zebraniu wiejskim a tym samym przy poparciu większej liczby mieszkańców.

Poniższy test zamieszczamy na prośbę radnego sołectwa Srokowo, który uczestniczył w zebraniu sołeckim 19 września 2017 r.

12 komentarzy
 1. Byłam na zebraniu, o którym mowa powyżej. Niska frekwencja to mało powiedziane – może w przyszłym roku ogłosimy loterię fantową. Prosimy o sugestie, co mogłoby być główną wygraną, żeby zachęcić mieszkańców do decydowania o własnym otoczeniu. A może w komentarzach napiszecie Państwo, co jest przyczyną tej niechęci do spotkań, na których zapadają decyzje ważne dla nas wszystkich? Przecież imprezy typu dożynki, szkolne dni rodziny czy “Piknik Malucha” gromadzą wielu naszych mieszkańców. Co jest przyczyną, że nie interesuje nas którą drogę wyremontujemy, który plac zagospodarujemy, kiedy zmodernizujemy oczyszczalnię i dlaczego płacimy tak dużo za odpady??? W momencie, gdy nas nie ma w decydującym momencie, nie możemy mieć potem pretensji, że ktoś za nas zadecydował. Zainteresowanie mieszkańców powoduje, że urzędnicy i radni zaczynają się mocniej starać i zaczynają słuchać, co się do nich mówi. Może zamiast we własnym gronie komentować otaczający nas marazm w lokalnej polityce, chociaż przez chwilę pomyślmy, czy sami nie jesteśmy tego przyczyną.

 2. Niestety ja nie wiedziałam, że będzie takie spotkanie. Dowiedziałam się o nim… z tego artykułu 🙁
  Na stronę gminną w ogóle nie zaglądam, bo zniechęciła mnie, gdy próbowałam, na próżno, znaleźć ważne dla mnie informacje.
  Warto byłoby umieszczać takie ogłoszenie właśnie na tej stronie (srokowo-online.pl). Taka informacja trafi do większego grona odbiorców… w tym do mnie 🙂

 3. Jutro piątek czyli koniec tygodnia (pracy urzędu) proponuje zapytać Pana Olszewskiego czy dokumentacja już została przygotowana zgodnie z obietnicą….

 4. Dowiadywał się ktoś czy już jest zrobiona ta dokumentacja? Czasu do konca roku zostalo niewiele. Szkoda gdyby ta inwestycja przeszla kolo nosa 🙁

 5. Tak jak obiecałam, informuję o losach dokumentacji na wykonanie łącznika ul. Słonecznej i Wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego. Na zadane podczas obrad komisji Rady Gminy pytanie z-ca Wójta p. Marek Olszewski odpowiedział, że dokumentacji jeszcze nie otrzymał a termin jej wykonania upływa z końcem miesiąca. Następne pytanie zadam na sesji Rady Gminy tj. w piątek 29 września 2017 r. – to ostatni dzień roboczy miesiąca. Postaram się w ciągu najbliższych kilku dni przygotować zestawienie wykonania na koniec września wszystkich funduszy sołeckich z uwzględnieniem zmian po zebraniach sołeckich.

 6. Jeszcze nie otrzymał??? Przygotowanie dokumentacji trwa tyle czasu??? A może po prostu nikomu jej nie zlecił do wykonania???

 7. Czy zgodnie z zapowiedzia udalo sie ustalic losy dokumentacji inwestycji o ktora pytalem? Czy znowu ktos byl tak mocno zapracowany???

 8. Na ostatniej sesji zadałam pytanie w formie interpelacji, czy dokumentacja na łącznik ul. Słonecznej i Wiejskiej została wykonana, tak jak to urzędnicy zapowiedzieli. Uzyskałam odpowiedź od z-cy wójta p. Marka Olszewskiego, że dokumentacja trafiła do urzędu, ale kosztorys wykonawczy został przez wykonawcę oszacowany na 40 tys zł (co przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie gminy). Z-ca wójta poinformował mnie i pozostałych radnych, że po weekendzie do gminy ma wpłynąć kosztorys “okrojony” do 30 tys zł. W następnym tygodniu skontaktuję się z p. Olszewskim i zapytam, czy zaplanowano przetarg, czy może będziemy realizować to działanie w innej formie. O moich ustaleniach poinformuję na stronie. Pozdrawiam. Agnieszka Gajowniczek

 9. W artykule napisano że na zebraniu pojawili się urzędnicy co rzadko się zdarza. Jestem pewna ze na zebraniu wiejskim zawsze był wójt i skarbnik może zdarzyło się z raz że któregoś z nich było . Na pewno potwierdzi to sołtys. Więc jak ktoś nie chodził na zebrania to niech nie ocenia .

 10. Droga Pani, po pierwsze nie napisałem rzadko a nieczęsto, co jeśli ktoś używa stwierdzenia „napisano” to powinien cytować dokładnie a słowa te oznaczają w moim przekonaniu zupełnie inne częstotliwości. Po drugie chodzę na zebrania wiejskie już parę lat i jeśli chodzi o Panią Skarbnik to użyłbym sformułowania prawie zawsze (jest również mieszkańcem sołectwa) lecz w odniesieniu do stanowiska jakim jest Wójt (od niedawna również Zastępca Wójta) to tutaj z moich obserwacji wynika , iż wynik frekwencyjny jest zgoła inny (w tym roku jeśli dobrze pamiętam były dwa zebrania na jednym z nich na pewno nie było Wójta bądź Jego Zastępcy co wyczerpywałoby już wskazany przez Panią limit nieobecności) . Pragnę tutaj wskazać, iż użyła Pani koniunkcji ( spójnik i) co wskazuje na to, iż obecność Pani Skarbnik i Pana Wójta jednocześnie nie miała miejsce tylko jeden raz. Na koniec użycie sformułowania „na pewno potwierdzi to sołtys” wskazuje nie tylko na to, że pisząc te słowa Jej (Sołtys) Pani nie spytała, ale użyta figura wskazuje , iż jest to pewność.
  Nie zamierzam wciągać się w dywagację czy ktoś nie był raz czy kilka razy, artykuł ten miał na celu wskazanie problemu niskiego zainteresowania mieszkańców sołectwa sprawami ich bezpośrednio dotyczącymi.
  A racja leży po mojej stronie co na pewno potwierdzi n.p. moja żona 🙂
  Postscriptum
  Pisząc ten komentarz zapytałem Pani Sołtys o sprawę i potwierdziła moje słowa.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.