ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 18 grudnia 2015r. (piątek) r. o godz.13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).
1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. Dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Srokowo.
6.2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020.
6.3. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
6.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2016-2021.
6.5. Budżetu Gminy Srokowo na 2016r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
9. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Srokowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.