Sztandar dla Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

I tak nastał nam kolejny rok szkolny…

Szkołę zastaliśmy całą i zdrową, a nawet piękniejszą niż ją zapamiętaliśmy sprzed wakacji. Miło. Nowe kolory, nowe porządki, nowe oczekiwania i nadzieje. Życzymy samych sukcesów!

*

Ten rok zapowiada się na wyjątkowy, ponieważ Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie – nasza Szkoła – obchodzić będzie 70-lecie istnienia oraz 35-lecie nadania imienia.

W związku z tym narodził się pomysł nadania nowego sztandaru szkole, czas po temu najwyższy, gdyż na dotychczasowym widnieje nieaktualna już nazwa szkoły („Zbiorcza Szkoła Gminna”). Ponieważ – wskutek reform oświaty – ulega obniżeniu wiek chorążego, czyli ucznia, dźwigającego ciężar drzewca i płatu, nie bez znaczenia jest też fakt, że nowy sztandar będzie lżejszy.

Sztandar to ważny symbol – towarzyszy społeczności szkolnej w najważniejszych momentach, nadaje im powagi, budzi szacunek, jest szczególnym elementem niezbędnym w pielęgnowaniu tradycji.

Naturalną koleją rzeczy zawiązał się Komitet Społeczny „Sztandar dla szkoły”, którego zadaniem jest opracowanie wzoru (we współpracy z firmą wykonującą sztandar) i zorganizowanie zbiórki publicznej na jego zakup.

Członkami komitetu są: Agnieszka Gajowniczek, Aneta Wereda. Agnieszka Pelc, Barbara Budrewicz i Aleksander Kamiński.

Zwracamy się z prośbą do Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków
Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

o finansowe wsparcie inicjatywy wykonania sztandaru.

Fundusze na ten zaszczytny cel można wpłacać na konto:

03 8851 1021 3006 0600 0097 0001 z dopiskiem Sztandar.

 

Rada Rodziców zadeklarowała dofinansowanie do 2 tys. złotych – czyli mniej więcej tyle ile pozyskała w ubiegłym roku ze źródeł innych niż składki rodziców.

Podczas Gminnych Dożynek Komitet rozpoczął swoją działalność informując o akcji i rozpoczynając kwestę wśród przybyłych gości. W ten sposób zebrano 746,06 zł. Dodatkowo grupa mieszkańców Srokowa biorących udział w turnieju sołectw postanowiła przekazać na sztandar 150 zł z nagrody za udział (piękny gest!). Łącznie daje to kwotę 896,06 zł.

Przy okazji warto zaznaczyć, że w kweście – pod opieką dwóch członkiń Komitetu – brali udział uczniowie szkoły podstawowej i jej absolwenci (obecni gimnazjaliści) za co należą się szczególne podziękowania.

Zachęcamy do  wykupienia pamiątkowego gwoździa, który zawsze jest indywidualnym aktem deklaracji każdej osoby, instytucji, firmy i potwierdzeniem ich obecności w naszej historii – cena min. 300 zł. Podczas uroczystości każdy z fundatorów będzie miał możliwość  przybicia osobiście gwoździa do drzewca; napis na gwoździu zawierać będzie imię i nazwisko (bądź skróconą nazwę i siedzibę) fundatora.

 

Uroczysta wymiana sztandarów planowana jest na 14 listopada 2015 r., podczas obchodów Jubileuszu Szkoły.
Obecny sztandar szkoły zostanie z należnymi honorami umieszczony w gablocie pamiątkowej, a nowy zostanie przekazany Szkole.

 

Dokładny plan uroczystości oraz inne informacje istotne dla uczestników będą na bieżąco publikowane na naszej stronie, a także na stronie Szkoły: https://spsrokowo.edupage.org, Gminy Srokowo:  http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/pl/ i – niebawem – na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy zarówno do udziału w uroczystości, jak i nieobojętnego potraktowania podanego wyżej konta :). Warto nadmienić, że każdy ofiarodawca, bez względu na wysokość wpłaconej darowizny, zostanie wpisany do pamiątkowej Księgi Fundatorów i Darczyńców.

Z poważaniem

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.