OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SROKOWO

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi ny Srokowo.

W związku z podjętą uchwałą Nr VI/25/15 z dnia 27 marca 2015r. Gmina Srokowo przystępuje do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium na piśmie w Urzędzie Gminy do dnia 3 lipca 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.