SESJA RADY GMINY

Bardzo przepraszam Wszystkich Zainteresowanych, że zapomniałam umieścić informację o kolejnej sesji Rady Gminy. Nie było żadnych insynuacji, by takowej informacji nie zamieszczać. To tylko moje przeoczenie. Jeszcze raz mocno przepraszam. ( Urząd Gminy nie zapomniał o zamieszczeniu tej informacji na swojej stronie.)

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że VI sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 27 marca 2015r. ( piątek) r. o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o pozyskanych przez gminę środkach unijnych w 2014r.
8. Analiza działań i form promocji w gminie Srokowo w 2014r.
9. Informacja finansowa i merytoryczna funkcjonowania szkół w gminie Srokowo za 2014r.
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014r.
11. Raport Wójta Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie,
12.2. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014r. z działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Srokowie,
12.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2015-2020,
12.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2015r.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Srokowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Jeden komentarz
  1. Dziękuję za odzew, choć było już za późno na zmianę planów. Jaka szkoda! Wiem, że sesja to nie tajemnica – żartowałam sobie. W zasadzie nie robię nic innego tylko sobie żartuję, dlatego mam strasznie wesołe życie 🙂

    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.