Warmia Mazury Lokalnie! Zgarnij 5000,00 złotych na działania społeczne!

Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o mikrodotacje, którą może uzyskać młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna jak i grupa samopomocowa. Do podziału w województwie warmińsko-mazurskim jest 313 600 zł.
Aby uzyskać 5000,00 zł na działania należy mieć dobry pomysł wynikający z konkretnych potrzeb społeczności lokalnej, dobrze zaplanować cele, działania i budżet. Ważne jest by planowane działania odnosiły się do Dobra Wspólnego. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” (Fragment publikacji „Działaj Lokalnie wokół dobra wspólnego”)
Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na małe budżetowo projekty, które:
• posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pomocą generatora wniosków między 12 a 30 marca 2015 r. Generator oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.warmiamazurylokalnie.pl oraz www.stopa.org.pl w zakładce Warmia Mazury Lokalnie
Zapraszamy również na spotkanie informacyjno–szkoleniowe, które obędzie się 10 marca 2014 roku o godzinie 17:00 w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok.35/36. Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na adres mailowy: elk@warmiamazurylokalnie.pl
Program dotacyjny WARMIA MAZURY LOKALNIE jest realizowany wspólnie przez 5 Organizacji Partnerskich działających w województwie warmińsko–mazurskim i będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” wspieranych przez w Gołdapski Fundusz Lokalny, Lokalną Grupę Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski” oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.