Sprostowanie dotyczące kwot przeznaczonych na fundusze sołeckie w budżecie na 2015

W informacji na temat bieżącego budżetu zamieściłam błędną informację dotyczącą łącznej kwoty przeznaczonej na realizację funduszy sołeckich. Na ten cel w budżecie zaplanowano prawie 172 tys zł (a nie 41 tys zł) :

sołectwo Srokowo – ok. 32,5 tys zł

sołectwo Kosakowo – ok. 17 tys zł

Sołectwo Wilczyny – ok. 21 tys zł

sołectwo Solanka –  ok. 26,5 tys zł

sołectwo Siniec – ok. 18,5  tys zł

sołectwo Jankowice – ok. 9 tys zł

sołectwo Leśniewo – ok. 14,3 tys zł

sołectwo Bajory – ok. 14,7  tys zł

sołectwo Wyskok – ok. 7,6 tys zł

sołectwo Silec – ok. 10,4 tys zł

Kwota 42 tys zł dotyczy projektów zaplanowanych w dziale “pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – festyn w Solance i Kosakowie, doposażenie placów zabaw w Solance i Chojnicy, zakup ławeczki  przy świetlicy w Kosakowie, wykonanie miejsca spotkań w Srokowie, zakup wiaty na boisko w Bajorach.

W dziale “transport i łączność” mieszkańcy zaplanowali wydatki w wys. 10,5 tys zł – na remont drogi gminnej w Leśniewie i drogi gminnej do Kolkiejm. W dziale “edukacyjna opieka wychowawcza” umieszczono zakup urządzeń na plac zabaw w Silcu (kwota 6 tys zł). Mieszkańcy Leśniewa chcą z funduszu sołeckiego sfinansować zakup lub wynajem toalety na plac zabaw (2,5 tys zł).

Ok 26 tys zł zaplanowano na zakup paliwa do kosiarek w Solance (1 tys zł) i Leśniewie (ok. 0,3 tys zł, w tym także  zakup zieleni), zakup ławek i zagospodarowanie terenu w Baorach (ok. 3 tys zł), zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Jankowicach (2 tys zł) i zakup ławek, koszy i zieleni w Srokowie (20 tys zł).

Ok. 85 tys zł sołectwa zaplanowały na remonty i wyposażenia świetlic i na porządkowanie lub doposażenie terenów użyteczności publicznej w swoich wsiach.

Fundusze sołeckie to szczególna grupa wydatków, która w założeniu ma służyć kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców. Niestety, w ostatnich latach fundusze sołeckie wydatkowane były w ułamkowej części, co organ wykonawczy czyli urząd gminy argumentował trudnościami finansowymi.

Za pomyłkę przepraszam – głównie sołtysów, którzy zabiegają o realizację działań zaplanowanych w budżecie, i których potem mieszkańcy rozliczają z wyników tych zabiegów.

Agnieszka Gajowniczek

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.