Już wiemy, jak wygląda gminny budżet na 2015 rok

Podczas ostatniej sesji radni zatwierdzili budżet zaproponowany przez Wójta gminy Srokowo. Proces ustalania jego ostatecznego kształtu trwał dość długo, radni otrzymywali do analizy kilka jego wersji. Zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków nie pozostawia złudzeń – to będzie rok pozbawiony nowych spektakularnych działań inwestycyjnych, ale czas najbliższych miesięcy powinien zostać spożytkowany na przygotowanie się do następnego rozdania funduszy unijnych. Stąd zapisano w budżecie kilka pozycji dotyczących przygotowania dokumentacji projektowych.

Przyjęty plan dochodów i wydatków na rozpoczęty już 2015 rok jest bardzo obciążony spłatą pożyczek zaciągniętych na inwestycje z lat ubiegłych – w tym roku do zapłacenia jest 1 mln 650 tys zł rat pożyczkowych. Warto także dodać, że w tym roku otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego 877 tys zł po rozliczeniu inwestycji kanalizacyjnej i cała ta kwota zostanie przekazana na spłatę zadłużenia. Ponadto weszliśmy w bieżący rok z zobowiązaniami z zeszłego roku w wys. ok. 120 tys zł.
Zadania inwestycyjne zostały ograniczone do następujących pozycji:

  • budowa plaży nad jez. Rydzówka – 554 tys zł (łączny koszt budowy ma zamknąć się kwotą 1 mln 400 tys zł), dodatkowo zaplanowano 12,5 tys zł na pierwsze wyposażenie obiektu,
  • audyt energetyczny, dokumentacje i ewentualne wykonawstwo termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej tj. Domu Kultury i budynku szkoły w Srokowie(założono pozyskanie funduszy zewnętrznych) – zaplanowano na te działania 240 tys zł,
  • zakup wiat przystankowych przy drodze Srokowo-Kętrzyn, ponieważ okazało się, że wykonawca nie uwzględnił ich w projekcie a stare zostały usunięte przy remoncie – na ten cel trzeba będzie wydać 45 tys zł,
  • dokumentacje na przyłącza energetyczne przepompowni w Leśniewie i Kosakowie – 11 tys zł,
  • zakup wiaty na boisko w Bajorach – 8 tys zł,
  • sprzęt komputerowy do urzędu gminy – 10 tys zł,
  • dodanie lampy oświetleniowej w Srokowie – 5 tys zł, oraz dodanie lampy na placu zabaw w Solance i w Skandławkach (łącznie 8 tys zł).

Urząd Gminy zaplanował sprzedaż mienia gminnego na kwotę 300 tys zł, chodzi tu głównie o sprzedaż hali po dawnym POM-ie i placu po stacji paliw, zbędnych budynków po hydroforniach, działek nad j. Rydzówka, działek budowlanych przy ul. Barciańskiej.
Zaplanowano także ok. 220 tys zł na remonty dróg gminnych, w tym ul. Ogrodowej w kierunku Wysokiej Góry, z Sińca do Kątów i w stronę Cegielni, w Chojnicy oraz ze Szczeciniaka do Jankowic oraz w Leśniewie. W jednej z kolejnych wersji budżetu, która wpłynęła do Rady Gminy z Urzędu Gminy znalazła się propozycja współudziału przy remoncie powiatowej drogi ze Srokowa do Jankowic. Gmina Srokowo miała dać na ten cel 200 tys zł, a drugie 200 tys zł miało wyłożyć Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Większość radnych nie zaakceptowała tego projektu z prozaicznego powodu – ten rok będzie bardzo trudny dla gminy, odkładamy w czasie pilne działania, które należą do zadań własnych gminy i nie możemy angażować środków w zadania starostwa, zwłaszcza, że starostwo nie planowało kompleksowego remontu tej drogi tylko tzw. remont zabezpieczający.
W budżecie zaplanowano 170 tys zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, 66 tys zł dostanie “Komunalka” w postaci dotacji 1 zł do każdego m sześć. ścieków.
Ok. 1 mln 700 tys zł kosztować będzie utrzymanie Urzędu Gminy, ok. 120 tys zł utrzymanie Rady Gminy, 104 tys zł przeznaczono na działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie i Jegławkach, 58 tys zł na obsługę długu.
Oświata ma kosztować w bieżącym roku 3 mln 915 tys zł, z tego 2 mln 720 tys zł zrekompensuje rządowa subwencja oświatowa, ale reszta to środki własne gminy.
300 tys zł w postaci dotacji dostanie GOK na własne działania, ok 49 tys zł biblioteka gminna a 76 tys zł przeznaczono na działalność ośrodków sportu (hala i Orlik).
Zaplanowano także wydatki w ramach funduszy sołeckich – łącznie dla wszystkich sołectw ok. 41 tys zł ( duża część wydatków zostanie zwrócona w przyszłym roku w ramach dotacji rządowej na ten cel).
Zapisano w budżecie wsparcie dla działań organizacji pozarządowych – dotacja celowa dla SSS “Omet” w wys. 15 tys zł na prowadzenie sekcji piłki nożnej i siatkowej, na organizację pleneru rzeźbiarskiego – 3 tys zł, na wykonanie maskotki gminy – 3 tys zł, na organizację czasu wolnego dla dzieci – 4 tys zł, na wspieranie programów stypendialnych dla dzieci uzdolnionych – 6 tys zł, na organizację festynów – 10 tys zł.

Budżet został uchwalony i obowiązuje, ale rzeczywistość pokazuje, że w trakcie roku jest bardzo często zmieniany na wniosek Wójta. Prawie na każdej sesji Rady Gminy radni otrzymują zestawienie zmian w budżecie, które to zmiany Rada Gminy zatwierdza specjalną uchwałą. Zmiany w budżecie dotyczą różnych spraw – często są to zwiększenia lub zmniejszenia dotacji rządowych. Czasami jednak urzędnicy mogą wyjść z inicjatywą zdjęcia lub dodania pewnych działań inwestycyjnych lub działań bieżących, ponieważ sytuacja w trakcie roku budżetowego dość dynamicznie się zmienia.

Jeden komentarz
  1. No nareszcie sensowny raport dotyczący kondycji finansowej i planów gminy!

    …tylko ta dynamika sytuacji w trakcie roku budżetowego brzmi trochę jak “memento”, ale może nie będzie tak źle?

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.