Stultus lex, sed lex :(

Przestępcy są wśród nas.
Jak dobrze porozmawiać z ludźmi!
Właśnie się dowiedziałam, że osoby w uprzejmości swojej uiszczające w nie swoim imieniu opłatę za wywóz śmieci , są przestępcami w świetle prawa.
Uwaga, uwaga!
Przepis mówi wyraźnie: płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgotówkowym (przelewem) powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku bankowego osoby, która złożyła deklarację (wyjątek od tej reguły stanowi wspólność majątkowa małżonków).
Nasz (i każdy inny) śmieciobiorca zwany uroczyście Gospodarzem Naszych Odpadów powołuje się w swoich śmiertelnie poważnych pismach i biuletynach na Ordynację podatkową, a trzeba wiedzieć, że podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego w drodze czynności cywilnoprawnych, nie można przenieść na inną osobę, nawet za jej zgodą.
Zgodnie z art. 59 § l pkt l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa:

Zobowiązanie podatkowe podatnika wygasa [*] w całości lub w części wskutek zapłaty. W myśl art. 60 § l ww. ustawy za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Co z tego wynika?
Ano, każdy kto chce odciążyć dziadka i opłacić jego zobowiązanie za wywóz śmieci NIE MOŻE TEGO ZROBIĆ PRZELEWEM Z WŁASNEGO KONTA.
Zapewniam, że nie pomagają tu argumenty typu:

– dziadek mieszka w środku lasu, nie ma jak dojechać na pocztę
– dziadek jest śmiertelnie chory
– dziadek leży w hospicjum
– dziadek ma zaawansowanego Alzheimera
– …jest niewidomy…
– …ma urwane ręce…
…itd.
Co więcej, przelew z naszego konta może nie zostać potraktowany jako zapłata podatku (co ciekawe nie zobowiązuje to Gospodarza Naszych Odpadków do zwrotu środków), czyli dziadek może zostać potraktowany jako uchylający się od opłaty, mimo, że na przelewie widnieje jego adres, nazwisko i indywidualny numer!
Żeby było jeszcze śmieszniej, możemy pójść bez dziadka na pocztę, wypełnić blankiet i wysłać opłatę za śmieci, a nikt się nie będzie czepiał, że dziadek nie zrobił tego osobiście.

Pamiętajcie: płacąc przelewem za dziadka z własnego konta łamiecie prawo! Nawet boję się sprawdzać co za to grozi…
Jeżeli dopadną Was Organa Śmieciania i udowodnią Wam winę macie jedną jedyną szansę, aby uniknąć – zapewne straszliwych – konsekwencji: Możecie wyjaśnić, że dokonaliście wpłaty (nie wolno mówić “zapłaciłem podatek za dziadka”, bo to tak jakbyście się przyznali do seryjnego morderstwa!)  ze środków pieniężnych dziadka, czyli dokonaliście tylko czynności technicznej działając jedynie, jako „posłaniec”, albowiem dla oceny skuteczności zapłaty podatku istotne znaczenie ma kwestia powierzenia „posłańcowi” („wyręczycielowi”) środków przez podatnika. Ufff!

W dawnych czasach mówiło się: Dura lex, sed lex (Twarde prawo, ale prawo), mam wrażenie, że czasem możemy śmiało mówić: Durne prawo, może czas na zmiany?

Ps. Chyba czas na nową zakładkę na stronie: “Moda na śmieci” czy coś…

———

[*] Wygasa, czyli zostaje uznane za opłacone. Twórcy wszelkich ustaw i przepisów posługują się specjalnym słownikiem, żeby dać zatrudnienie urzędnikom, którzy mają sprawiać wrażenie, że wiedzą o co chodzi… [**]

[**] …a my im ufamy do chwili kiedy los zetknie nas z kolejnym urzędnikiem, który był na innym szkoleniu, albo – o zgrozo! – próbuje wziąć przepis na logikę.

2 komentarze
  1. Właśnie tak sobie myślę, że ja do tych przestępców także należę. Bo deklaracja jest na moją mamę ponieważ ona jest właścicielem budynku, ale nie mieszka tu więc my z mężem opłacamy śmieci z naszego rachunku o zgrozo 🙂

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.