Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2015r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
• Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
• Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
• Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio (chyba, że sąd odbierze im prawa rodzicielskie lub ograniczy poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej), dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
• Przyznawana jest także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
• Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
• Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
• Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

• Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.
• Zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne.
• Zniżki w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców.
• Darmowe wstępy do parków narodowych.
• Zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR.
Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki 1500 miejscach.
Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Niestety poza ogólnopolskimi partnerami akcji na terenie naszego powiatu jeszcze żadna firma nie przystąpiła do projektu.
Wspomnieć tu warto, że w Kętrzynie powstała Kętrzyńska Karta Rodziny 3+, która uprawnia rodziny wielodzietne z Kętrzyna do korzystania z wielu zniżek na terenie miasta – http://trzyplus.ketrzyn.pl/
Może i u nas z czasem będzie można korzystać z takiej oferty, wszystko zależy od naszych władz. Na pewno będziemy o tym informować na bieżąco.

Jak widać nic nie tracimy składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a możemy jedynie zyskać. W naszej gminie takie karty są wydawane przez GOPS w Srokowie.

Pamiętać musimy, że oprócz wypełnionego wniosku musimy jeszcze okazać dokumenty:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (np.: dowód osobisty);
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Niestety duplikat karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty.

Przydatne linki:
https://rodzina.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/

Źródła:
• Dokumenty udostępnione przez  GOPS w Srokowie;
http://www.ketrzyn.com.pl/mops/
http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/

Poniżej zamieszczamy scan wniosku, który należy pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie.

1 0012 0013 0014 001

5 001

Jeden komentarz
  1. Dowiedziałam się, że Starostwo powiatowe w Kętrzynie przystąpiło do programu “Kętrzyńska Karta 3+”. Postanowiłam zasięgnąć informacji u źródła i niestety się rozczarowałam. Udział Starostwa w tym projekcie niczego nie zmienia dla mieszkańców powiatu, gdyż on nadal dotyczy tylko miasta Kętrzyn.
    Jest jednak szansa, że to się zmieni, ponieważ jak poinformowała mnie pani w Starostwie trwają zaawansowane prace nad stworzeniem takiego programu na terenie całego powiatu. Opracowywane są odpowiednie projekty uchwał w tej sprawie. Zasięgano też informacji na ten temat w powiatach, gdzie takie programy już istnieją. Nie bez znaczenia jest tu też przystąpienie gmin do współpracy (na razie cisza).
    Będziemy tą sprawę na bieżąco monitorować.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.