III SESJA RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu III sesji Rady Gminy Srokowo

Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy Srokowo VII kadencji została zwołana na
29 grudnia 2014r. ( poniedziałek) na godz. 16.00.
Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14
(sala galerii, I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Srokowo,
7.2. wyznaczenia przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”,
7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014- 2019,
7.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2014r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.