II SESJA RADY GMINY

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu II sesji Rady Gminy Srokowo

Zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy Srokowo VII kadencji została zwołana na
15 grudnia 2014r. ( poniedziałek) na godz. 16.00.
Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14
(sala galerii, I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Srokowo.
4. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Srokowo.
6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Srokowo:
– zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy,
– powołanie Komisji Skrutacyjnej,
– prezentacja ( wystąpienia) kandydatów,
– przeprowadzenie głosowania,
– podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
10. Powołanie komisji stałych Rady Gminy Srokowo:
– zgłaszanie kandydatów na przewodniczących komisji,
– przeprowadzenie głosowania jawnego,
– podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczących komisji,
– podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy do
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Srokowo na lata 2014- 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2014r.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
16. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy Srokowo.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.