ZAPROSZENIE NA OSTATNIĄ SESJĘ TEJ RADY GMINY

Zawiadomienie o zwołaniu LI ostatniej w VI kadencji sesji Rady Gminy Srokowo

Zawiadamiam, że LI ostatnia sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 14 listopada 2014r.(piątek) na godz. 13.00.
Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Srokowo,
7.2. dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo,
7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-2019,
7.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2014r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy, podziękowania za pracę w kadencji od Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady, wręczenie upominków (podziękowań, statuetek, pamiątek).
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.