SESJA – 29 SIERPNIA

Przepraszam, że materiał umieszczam tak późno .

Z a w i a d o m i e n i e

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVII Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 29 sierpnia 2014 r. (piątek) na godz.13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie XLVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.  Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy z 25 lipca 2014r.

  1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2014r.
  5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu szkół za 6 m-cy 2014r. oraz przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015.
  6. Ocena stanu ochrony środowiska w Gminie Srokowo, gospodarka odpadami.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Srokowo,

10.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014 –

2019,

10.3. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r.

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.   Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.