ZAPROSZENIE NA SESJĘ ABSOLUTORYJNĄ

Uprzejmie zawiadamiam, że XLV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Srokowo  VI kadencji została zwołana na 27 czerwca 2014 r. (piątek) na godz. 13:00. Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie XLV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.  Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy z 27 maja 2014r.

  1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2013r.

8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonanie    budżetu Gminy Srokowo za 2013r.

8.2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo,

8.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014    2019,

8.4. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r,

8.5. oddania w zarząd nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Srokowo  przy ulicy Szkolnej Nr 3.

9.  Ocena stanu dróg i ich oznakowania w Gminie Srokowo.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.