Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIV Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na

27 maja 2014 r. (wtorek) na godz. 12:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

     1.  Otwarcie XLIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

     3.  Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2014r.

4.    Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

  1. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Srokowo za 2013r.

i informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa.

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013r. dla Gminy Srokowo..

     9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

          9.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-

                2019,

          9.2. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r.     

    10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    11.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

    12.  Zamknięcie sesji.                                                                           

 

                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Aleksander Kamiński  

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.