ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

 Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIII Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) na godz. 13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

 Proponowany porządek obrad:

     1.  Otwarcie XLIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

     3.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy z 28 marca 2014r.

4.    Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

     7.  Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Srokowo

          w 2013r.      

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo    z organizacjami pozarządowymi w 2013r.

     9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

          9.1. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka

                 Pomocy Społecznej w Srokowie,

          9.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-

                2019,

          9.3. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r.     

    10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    11.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

    12.  Zamknięcie sesji.                                      

                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                       Aleksander Kamiński  

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.