ZAPROSZENIE NA KOLEJNĄ SESJĘ RADY GMINY

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XLI Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na 28 luty 2014 r. (piątek) na godz. 13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

 Proponowany porządek obrad:

     1.  Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

     3.   Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2014r.

4.    Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie

międzysesyjnym.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

  1. Informacja z realizacji działań Gminy Srokowo w zakresie pozyskiwania środkówzewnętrznych w 2013r.

     8.   Realizacja uchwał Rady Gminy za 2013r.

     9.   Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Srokowo w 2013r.

   10.   Funkcjonowanie i formy promocji w Gminie Srokowo za 2013r.

   11.   Analiza działalności Gminy Srokowo na rzecz ograniczenia bezrobocia i

           rozwiązywania problemów bezrobotnych za 2013r.     

   12.   Podjęcie uchwał w sprawach:

          12.1. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego ( HPV) na rok 2014,

          12.2. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycielioraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014r. zakształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę  Srokowo,

          12.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014-2019,

          12.4. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2014r.     

    13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    14.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

    15.  Zamknięcie sesji. 

                                      

                                            

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      

                                                                                       Aleksander Kamiński  

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.