Nadal będziemy członkami Związku Gmin “Barcja”

 W grudniu 2013 r.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Srokowo pojawiła się informacja o uchyleniu uchwały o wystąpieniu naszej gminy ze Związku Gmin „Barcja”. Radni w zeszłym roku stwierdzili, że nasza obecność w Związku nie jest konieczna i uchwalili uchwałę o wystąpieniu z niego, a w grudniu 2013 r.  zmienili zdanie – w Związku jednak pozostaniemy.

Do krótkiego tekstu uchwały uchylającej decyzję o wystąpieniu ze Związku dołączono uzasadnienie, które delikatnie mówiąc – rozczarowuje czytelnika, który chciałby poznać motywy radnych naszej gminy, jakie skłoniły ich do dalszego wydatkowania trochę ponad 4 tys. zł rocznie na składkę członkowską w związku.

W tekście uzasadnienia, oprócz kilku słów na temat szumnych idei zawartych w statucie tej instytucji, czytamy:

(…)29 kwietnia 2013 r. Rada Gminy Srokowo podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Srokowo ze Związku Gmin “Barcja” z siedzibą w Kętrzynie z końcem roku kalendarzowego, jednak po analizie argumentów przedłożonych przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Barcja, Rada Gminy Srokowo podjęła decyzję o pozostaniu w związku.

Co wykazała analiza, jakie to były dokumenty – nie wiemy. Jedyne informacje, które są jawne to dane zawarte w sprawozdaniach rocznych Związku. Wynika z nich, że Związek zgromadził dość dużą kwotę pieniędzy, która może zostać wydatkowana na publiczne inwestycje o międzygminnym zasięgu. Związek dysponuje także stabilnymi dochodami ale także dużymi kosztami bieżącymi, które przekraczają kwotę dochodów statutowych.

W 2011 r. przychody Związku wyniosły 90 883,69 zł – czego trochę ponad 67 000 zł to wpłaty składek członkowskich od gmin stowarzyszonych (gmina Srokowo wpłaciła 4 107 zł), reszta (ok 23 600 zł) to odsetki od pieniędzy na lokatach i rachunkach bankowych – Związek na koniec 2011 r. posiadał 450 672 zł środków pieniężnych w bankach.

Wydatki Związku to ok 90 800 zł – 0,7 etatu ( ponad 31 000 zł rocznie wynagrodzenia brutto + koszty pracodawcy), reszta to utrzymanie biura i koszty administracyjne – ponad 5 000 zł miesięcznie.

W 2012 r. przychody Związku wyniosły 106 058,53 zł – czego trochę ponad 67 000 zł to wpłaty składek członkowskich od gmin stowarzyszonych (gmina Srokowo wpłaciła 4 332 zł), reszta (ok 22 500 zł) to odsetki od pieniędzy na lokatach i rachunkach bankowych oraz ok 16 000 zł z innych źródeł – Związek na koniec 2012 r. posiadał 479 304,67 zł środków pieniężnych w bankach.

Wydatki Związku w 2012 r. to ok 76 300 zł – 0,7 etatu ( ok 31 000 zł rocznie wynagrodzenia brutto + koszty pracodawcy), reszta to  utrzymanie biura i koszty administracyjne – ok 4 000 zł miesięcznie.

Związek ten jest organizacją, która powstała w 1993 r. i jest zarejestrowana jako związek międzygminny w rejestrach ministra MSWiA. Kilka lat temu Związek utworzył Fundusz poręczeń Kredytowych dla przedsiębiorców, ale to działanie zostało przez NIK zakwestionowane.  NIK po kontroli orzekł, że działalność zarobkowa w ramach związku międzygminnego jest niezgodna z prawem. Związki międzygminne nie mogą prowadzić działalności zarobkowej – mogą być powoływane tylko do realizacji zadań publicznych. W latach 2009-2010 z budżetów gmin należących do Związku Gmin “Barcja” wybudowano nowoczesne schronisko dla zwierząt. Inicjatywa tej inwestycji wyszła ze Związku, problem bezdomnych zwierząt nie był uregulowany w żadnej z gmin członkowskich. Koszt inwestycji wyniósł ok 500 tys. złotych – nasza gmina także partycypowała w jego budowie. W skład obiektu wchodzi: 95 boksów dla zwierząt, budynek obsługi i administracyjno-socjalny z gabinetem weterynaryjnym,  ogrodzony  wybieg dla psów o powierzchni około 0,5 ha. Obecnie schroniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” w Kętrzynie, a gminy płacą za przekazane do schroniska psy w własnych budżetów.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.