Zaproszenie na sesję Rady Gminy.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji została zwołana na dzień 29 listopada 2013 r. (piątek) na godz. 13:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Aleksander Kamiński

…………………………………………………………………………………………………………

 

Proponowany porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy – 29 listopada 2013r.

     1.  Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 października 2013r.
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2013r.
  7. Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2013r.
  8. Prace nad projektem budżetu Gminy Srokowo na 2014r.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie nieczynnego cmentarza w Sińcu,

10.2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Srokowo,

10.3. dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo,

10.4. oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych,

10.5. upoważnienia Wójta Gminy Srokowo do zawarcia umowy użyczenia  z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie,

10.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

10.7. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Jeden komentarz
  1. Mam małe pytanko:Czy na ostatniej sesji był poruszany problem śmieci? Bo z tego co widzę i słyszę to chyba takowy w naszej gminie istnieje, a może to tylko moja wyobraźnia…

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.