Konkurs fotograficzny – zrób „Pocztówkę dla Europy”!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej zaprasza do uczestnictwa w konkursie.

Prawa obywateli Unii Europejskiej widziane oczami młodych ludzi – zrób ciekawe zdjęcie i weź udział w konkursie fotograficznym „Pocztówka dla Europy” II edycja pod hasłem „Mam prawo do …” organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko. Udział w konkursie mogą wziąć tylko i wyłącznie uczniowie klas IV–VIszkółpodstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Na autorów najlepszych projektów czekają nie tylko cenne nagrody – na podstawie zdjęć wydane zostaną pocztówki!

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2013 r.

CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat praw obywateli UE i Europejskiego Roku Obywateli 2013.
2. Europejski Rok Obywateli 2013 upływa pod znakiem praw, które przysługują automatycznie wszystkim tym w Unii Europejskiej, którzy mają status obywateli UE. Prawa te przynoszą na co dzień korzyści nie tylko 500 milionom Europejczyków, ale i gospodarce europejskiej. Prawa obywateli UE są zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Uzupełniają one prawa przysługujące na poziomie krajowym. Więcej o Europejskim Roku Obywateli 2013: http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

TEMATYKA KONKURSU
1. Temat Konkursu brzmi „Mam prawo do …” i został on zorganizowany w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013.
2. Zgłoszona na Konkurs Praca powinna odnosić się do Tematyki Konkursu i przedstawiać w kreatywny sposób prawa obywateli UE widziane oczami Uczestników Konkursu, np. różnorodną tożsamość czy wizerunek obywateli Europy itp., w ujęciu fotograficznym.
3. Prace mogą przedstawiać również np. zabawne lub intrygujące sytuacje i wydarzenia (kulturalne, sportowe, towarzyskie, inne) odnoszące się do Tematyki Konkursu.

PRACE KONKURSOWE
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie projektu awersu kartki pocztowej dot. Tematyki konkursu, na podstawie fotografii, zwanego dalej Pracą.
2. W Pracy może zostać wykorzystana jedna lub więcej fotografii (kolaż), a także rysunek lub rysunki.
3. Praca może zostać przygotowana przy pomocy dostępnych programów komputerowych, w dowolnej technice.
4. Praca może zostać wykonana przy pomocy różnych urządzeń elektronicznych (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kamera itp)
5. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę.
6. Wymogi dotyczące wszystkich Prac są następujące: dłuższy bok Pracy powinien mieć około 2500-3000 px; format: 21×15 cm, rozdzielczość Pracy 300 dpi
7. Praca nie może zawierać treści nieautoryzowanych, fałszywych, wprowadzających w błąd, podżegających do nienawiści, niestosownych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, skandalizujących, podburzających czy pornograficznych ani też treści stanowiących naruszenie prawa, nadużycie czy profanację.
8. Praca nie może zawierać materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać do zachowań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w jakikolwiek inny sposób naruszać prawo.
9. Praca nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw własności intelektualnej fizycznych i prawnych osób trzecich lub innych podmiotów, ani też nie może naruszać prawa do ochrony prywatności jakiejkolwiek osoby lub prawa do kontroli wykorzystania wizerunku osoby powszechnie znanej.
10. Praca nie może zawierać: znaków towarowych należących do osób trzecich; materiałów chronionych prawami autorskimi przysługującym osobom trzecim; nazwisk, wizerunku czy innych cech umożliwiających identyfikację osób sławnych i innych osobistości życia publicznego, zarówno wśród żyjących obecnie, jak i postaci historycznych; fotografii pochodzących z banku zdjęć, zakupionych z tego rodzaju zbiorów lub do których użytkowania Uczestnik nabył prawo.

NAGRODY

Organizator przewiduje następujące nagrody, współfinansowane przez Unię Europejską, dla autorów zwycięskich Prac:

a) za zajęcie I miejsca – tablet
b) za zajęcie II miejsca – aparat
c) za zajęcie III miejsca – odtwarzacz plików mp4

pocztowka plakat_1

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.