ZAPROSZENIE NA SESJĘ

               Z A P R O S Z E N I E 

Zapraszam na XXXVII SESJĘ VI kadencji Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się 28 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

     Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

6.2. stawek podatku od środków transportowych,

6.3. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami

pozarządowymi na 2014r,

6.4. uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r,

6.5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r,

6.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

6.7. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.

7.   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli Gminnego Ośrodka  Kultury w Srokowie.

8.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy na temat złożonych  oświadczeń majątkowych.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

11.  Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy z 27 września 2013r.

12.  Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             Aleksander Kamiński

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.