SESJA RADY GMINY

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że XXXVI SESJA VI kadencji Rady Gminy Srokowo odbędzie się 27 września 2013 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

  

     Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Ocena realizacji działań w zakresie promocji Gminy Srokowo za I półrocze 2013r.
  2. Ocena realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych Gminy Srokowo za I półrocze 2013r.
  3. Funkcjonowanie świetlic wiejskich.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

10.2. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy z 09 września 2013r.

14.  Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.