ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie informuję, że XXXV SESJA VI kadencji Rady Gminy Srokowo odbędzie się 09 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

  

     Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie

międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt

Przedszkolny  „Stokrotka” w Srokowie,

6.2. określenia wysokości diet i zasad wypłacania radnym Rady Gminy Srokowo,

6.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

6.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.

6.5. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 09 sierpnia 2013r.

10.  Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.