7 dni dostały stowarzyszenia na złożenie wniosków w konkursie na wykonanie zadań publicznych

Na stronie www.srokowo.iaw.pl ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Srokowo w  zakresie organizacji wolnego czasu przez zajęcia sportowe młodzieży i dorosłych z Gminy Srokowo.

Do wzięcia jest 15 000 zł na organizację imprez sportowych na terenie naszej gminy.

Informacja o konkursie została podana do publicznej wiadomości 12 sierpnia 2013 o godz 14.00 ,natomiast  termin składania wniosków upływa 19 sierpnia 2013 o godz. 15.00.  Sportowi społecznicy mają całe 7 dni (wliczając w to długi weekend 15-18.08.2013) na przygotowanie wniosku, który będzie zawierał: “(…) zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, mierzalny cel działania(…)”.

Trzeba także uwzględnić, że:

(…) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku:
a) braku akceptacji Wójta dla złożonych ofert,
b) przeznaczenia dodatkowych środków budżetowych na realizację zadań gminy.

Dla tych, którym nie straszne działanie pod presją czasu  – link do strony ze szczegółowymi danymi:

http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska/158/297/Wojt_Gminy_Srokowo_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_wykonanie_w_2013r__zadan_publicznych_Gminy_Srokowo_poprzez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego/

 

3 komentarze
 1. prywatny napisał: “Dla tych, którym nie straszne działanie pod presją czasu”

  A czy dla ogłaszającego nie straszne konsekwencje z łamania Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

  Art. 13. 1. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

  wniosek z tego taki że ważność tego ogłoszenia raczej nijaka no chyba że szanownego Wójta jakieś tam ustawy nie obowiązują choć dziwne to by było gdyż własnie na tę ustawę powołuje się ogłoszenie tego konkursu…

 2. Autor artykułu i @Traktorzysta 1300 w naiwnej wierze w prawo i sprawiedliwość nie poruszyli aspektów, które cieniem kładą się na całą sprawę. Jeśli jednak spojrzeć na wiarę, prawo i sprawiedliwość chłodnym okiem, da się zauważyć jak często poddawane są one próbie wytrzymałości ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika elastyczności. W naszej gminie dzieje się to praktycznie bez przerwy, widocznie inaczej się nie da. Daleko nie szukając: śmieci. Płacimy za segregowane i niesegregowane, ale odbiorca się tym segregowaniem nie przejmuje. Ani przepisami, ani ustawą, ani unią, która nam to narzuciła grożąc karami. Jeśli ktoś potrafi przejść nad czymś takim do porządku dziennego to czymże jest dla niego konkursik o lokalnym wymiarze?
  Info dla nieobeznanych w temacie pisania wniosków: nie da się tego zrobić w 7 dni, z zaskoczenia jakie zafundowała nam gmina.
  Ale wnioski w kwestii tych wniosków można wyciągnąć znacznie szybciej… Nie rozmawiajmy jednak o tym zbyt głośno, nie przeszkadzajmy kreatywnym urzędnikom. Nie psujmy sobie wakacji i długiego weekendu. Bawmy się. “Niech na całym świecie wojna. Byle polska wieś zaciszna. Byle polska wieś spokojna.”

 3. Patrz Rozporządzenie 30/13 Wójta Gminy Srokowo
  Punkt:
  VI. ROZPATRYWANIE OFERT
  1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie wcześniej niż do 19 sierpnia 2013r.

  Bardzo dobrze, że do czasu złożenia ofert szanowna Komisja nie rozstrzygnie konkursu. A już wyglądało, że wszystko jest rozstrzygnięte.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.