SESJA XXXIV

 

Uprzejmie informuję, że XXXIV SESJA VI kadencji Rady Gminy Srokowo odbędzie się 09 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

  

     Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2013 r.

7.  Wykonanie budżetu szkół za 6 m-cy 2013r. oraz przygotowanie szkół do

nowego roku szkolnego 2013/2014.

8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo,

8.2. przystąpienia Gminy Srokowo do realizacji zadania:” Zbiorcze zaopatrzenie wodę wsi Solanka-kolonia oraz kanalizacji sanitarnej Sińczyk, Siniec-kolonia,   Kąty, Leśny Rów, Silec Gmina Srokowo” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”,

8.3. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu,

8.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013- 20-9,

8.5. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.

9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

11.  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013r.

12.  Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący   Rady Gminy                                                                                                     Aleksander Kamiński

3 komentarze
  1. Jak mniemam informacja o sesji tego dnia była zaskoczeniem nie tylko dla mnie. Choćbym chciała trudno byłoby się wybrać dowiadując się o tym fakcie w ten sam dzień, o ile bym zauważyła na czas. Ciekawi mnie co spowodowało podjęcie decyzji o takowym terminie? Obawa przed “głupimi’ pytaniami co do szkół, kredytów itp…(które jakby nie było potrafią czasami wyprowadzić organ prowadzący z równowagi, bądź przynajmniej wywołać na twarzach urzędniczych niemałą konsternację)? Jako osoba USILNIE starająca się wierzyć w praworządność w naszej Gminie – UFAM, że było to spowodowane BARDZO WAŻNYMI PRZESŁANKAMI, których my maluczcy i tak nie zrozumiemy 😉

  2. Strzałko.
    Moja wina. Zajęta wnukami nie mam czasu zaglądnąć na pocztę. Informację o sesji otrzymałam wcześniej. Gdyby nie zebranie sołtysów to informację o sesji bym przegapiła. Przepraszam jeszcze raz za tak późne jej umieszczenie.
    R. Wieczorek

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.