SESJA ABSOLUTORYJNA

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że

XXXIII SESJA ABSOLUTORYJNA

VI kadencji Rady Gminy Srokowo odbędzie się

28 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

  

     Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki i sprawozdania z

wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2012r.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Srokowo za rok 2012,
  7.2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2012 rok,

7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013- 2019,

7.4. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2013r.

8.  Ocena stanu dróg i ich oznakowania w Gminie Srokowo.

9.  Ocena stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarka odpadami.

10.  Ocena działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy z dnia 24 maja 2013r.

14.  Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.