Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Srokowo

Z A P R A S Z A M

na XXXII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się

24 maja 2013 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXXII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Srokowo za 2012r. oraz

informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa.

7. Analiza budżetu gminy Srokowo za 2012r.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012r. dla gminy Srokowo.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Srokowo,

9.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

9.3. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2013r.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013r.

13. Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Aleksander Kamiński

 

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.