Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w 2013r

25 lutego Urząd Gminy Srokowo ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w 2013r . W bieżącym budżecie zaplanowano na ten cel łącznie 14 tyś zł. W planie współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowano wsparcie dla następujących działań:

1.promocja Gminy – promocja twórczości rękodzielniczej – 2 000 zł.
a) stowarzyszenia promują Gminę- wykonanie materiałów promocyjnych .
2. edukacyjna opieka wychowawcza – 4 000 zł.
a) rozwój , promocja talentów poprzez wspieranie funduszy stypendialnych.
– wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo.
3. ochrona zdrowia – 3000 zł.
a) przeciwdziałanie uzależnieniom- organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. kultura i odnowa dziedzictwa narodowego.
a) kultywowanie tradycji narodowych poprzez organizację imprez, konkursów, wystaw-5 000zł

Regulamin przyznawania dotacji zastrzega, że kwota ta może ulec zmianie w przypadku:
a) braku akceptacji Wójta dla złożonych ofert,
b) przeznaczenia dodatkowych środków budżetowych na realizację zadań gminy.

Konkurs rozstrzygnięto, z zaplanowanych 14 tyś zł wydane zostanie tylko 9 tyś zł. Środki z puli konkursu urzędnicy rozdysponowali w następujący sposób:

1. Srokowskie Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka – Fundusz Stypendialny ,,Bociek” – 4 tyś zł

2. Stowarzyszenie ,,Razem na Mazurach” – Festiwal Kultury i Tradycji ,,Razem na Mazurach” – dziedzictwo kulturowe mniejszości ukraińskiej – kwota 5 tyś zł.

Niestety, nie przyznano dofinansowania Stowarzyszeniu z Sińca “Blusztyn”, które zaproponowało w ramach zadań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu naszej gminy. Podobne zajęcia stowarzyszenie organizowało w zeszłe wakacje – dzieci pod okiem instruktora uczyły się podstaw jazdy konnej. Z niewiadomych przyczyn zeszłoroczna inicjatywa stowarzyszenia “Blusztyn” nie znalazła aprobaty w oczach decydentów z Urzędu Gminy. A wielka szkoda – w gminie, gdzie dziecięce wyjazdy na zawody sportowe lub zajęcia kulturalne są sporadyczne, każda inicjatywa, która rozwija wszechstronnie dzieciaki jest szczególnie pożądana.

Nasza gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania LGD9, składka członkowska w tym stowarzyszeniu wynosi 10 000 zł rocznie, mamy tam swoich przedstawicieli. Stowarzyszenie aktywizuje mieszkańców gmin należących do LGD9, zachęca do działania na rzecz swoich małych ojczyzn, nawet nagradza za najciekawsze inicjatywy. I lokalne organizacje aktywizują się. Oby ich praca społeczna i ciekawe pomysły zostały docenione nie tylko na forum LGD9 w kolejnych edycjach konkursu “Dobre Praktyki Godne Naśladowania”, ale także we własnych gminach.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.