Informacja o projekcie realizowanym w Sińcu.

Plac zabaw miejscem integracji mieszkańców Sińca

Gmina Srokowo realizuje kolejny projekt, dzięki któremu powstanie nowy plac zabaw – tym razem w Sińcu.

Nazwa projektu to „ Plac Zabaw miejscem integracji mieszkańców Sińca”.

Jest to operacja z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, a szczególnie zaspokojenie potrzeb rodzin z dziećmi poprzez zakup elementów na plac zabaw.

 W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia zabawowe, niezbędne akcesoria oraz rośliny. Ponadto, zorganizowany zostanie konkurs ekologiczny obejmujący swoim zasięgiem cały obszar działania Związku Stowarzyszeń LGD9.

Partnerami projektu są:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn”

2. Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

3. Firma Langenek

4. Nadleśnictwo Srokowo

5. Srokowskie Stowarzyszenie „Świadomie Aktywni”

6. Dom Bankietowy Finezja

W realizację projektu bardzo aktywnie włączyli się również mieszkańcy Sołectwa, którzy zajmą się pracami porządkowymi, nasadzeniem roślin oraz wykonaniem ogrodzenia.

Planowany termin realizacji projektu: do końca lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.