ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Z A P R A S Z A M

na XXXI sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się

29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

    

      Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie XXXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie w 2012r.

7.   Zapoznanie z działaniami w zakresie promocji gminy i współpracy z gminami partnerskimi.

8.  Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi za 2012r.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. wystąpienia Gminy Srokowo ze Związku Gmin „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie,

9.2. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012r. z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie,

9.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

9.4. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2013r.

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12.  Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2013r.

13.  Zamknięcie XXXI  sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

 

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.