GMINA SROKOWO DOPOSAŻA PLACE ZABAW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Srokowo realizuje obecnie projekt pn. „Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Solanka”, dzięki któremu doposażone zostaną place zabaw w Solance i w Chojnicy.

Jest to operacja z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, a szczególnie zaspokojenie potrzeb rodzin z dziećmi poprzez zakup elementów na plac zabaw.

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia zabawowe, niezbędne akcesoria oraz rośliny. Ponadto, zorganizowany zostanie konkurs ekologiczny obejmujący swoim zasięgiem cały obszar działania Związku Stowarzyszeń LGD9.

Planowane jest również utworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa.

Partnerami projektu są:

1. Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”

2. Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

3. Gospodarstwo Rolne Krzysztof Łata

4. Handel Artykułami Przemysłowymi Leszek Siewruk

5. Srokowskie Stowarzyszenie „Świadomie Aktywni”

6. Szkółka Drzew Ozdobnych Ryszard Obolewicz

W realizację projektu bardzo aktywnie włączyli się również mieszkańcy Sołectwa, którzy zajmą się pracami porządkowymi oraz nasadzeniami roślin na placach zabaw.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.