ZAPROSZENIE NA SESJĘ

 

Z A P R A S Z A M

na XXVIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się

30 stycznia 2013 r. (środa) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

      1.   Otwarcie XXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. 2.      Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. 3.      Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. 4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. 5.      Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych w 2012r. oraz pracach  przygotowawczych inwestycji zaplanowanych na 2013r.

     7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

           7.1. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 2013r.,

           7.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2013-2019,

           7.3. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2013r.

     8.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

     9.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

   10.   Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r.

   11.   Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

                         Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kamiński                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.