Leksykon chorób Pogotowia Obywatelskiego – Fiksacja władcza

Rodzaj fiksacji polegający na kurczowym trzymaniu się tzw stołka, dzięki czemu nie dopuszcza się myśli, o możliwości jego utraty co spowodowałoby frustrację związaną z faktyczną bądź urojoną utratą statusu społecznego.

Najczęściej występuje u osób, dla których władza w postaci stołka radnego, burmistrza czy miejsca w ławie poselskiej jest jedynym sposobem na poczucie własnej wartości. Fiksacja zaostrza się wprost proporcjonalnie do czasu zasiadania na pozycji „rządowej” i wysokość miejsca zajmowanego w hierarchii, ze względu na stopniowy zanik innych kompetencji umożliwiających normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Czasami występuje w połączeniu z deprywacją korupcyjną. W szczególnie ostrych przypadkach może doprowadzić do zupełnego odrealnienia i przerodzić się w tzw syndrom Nerona.

źródło:http://pogotowieobywatelskie.org/doku.php?id=choroby:fiksacja-wladcza

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.