Leksykon chorób Pogotowia Obywatelskiego – Niemota obywatelska

Chroniczna niemoc lub niezdolność elit politycznych do zabierania głosu w ważnych i trudnych sprawach, gdy wymaga to odwagi i twardego zajęcia stanowiska. W odróżnieniu od tradycyjnego polityczno-bagiennego mamrotania (patrz: mamrotki stołkowe) typowego dla Kasty Politycznych Decydentów oraz niektórych autorytetów.

źródło:http://pogotowieobywatelskie.org/doku.php?id=choroby:fiksacja-wladcza

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.