Po Nowym Roku czekają nas podwyżki podatków od nieruchomości i wraca podatek od posiadania psa

Stawki podatków od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2013 r.
1) Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (stawka maksymalna określona w rozporządzeniu Ministra Finansów 0,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej).

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; (stawka maksymalna 22,82 od 1 m2 powierzchni użytkowej ).

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (stawka maksymalna 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ).

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (stawka maksymalna 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej )

5) Od pozostałych budynków:
a) od garaży i budynków letniskowych – 7,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (stawka maksymalna 7,66 zł od 1m2 pow. użytkowej )
b) od pozostałych budynków – 5,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (stawka maksymalna 7,66 zł od 1m2 pow. użytkowej )
c) od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.(stawka maksymalna 7,66 zł od 1m2 pow. Użytkowej )

6) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; (stawka maksymalna 2%)

7) Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni. (stawka maksymalna 4,51 zł)
b) pozostałych – 0,45 zł od 1m2 powierzchni; (stawka maksymalna 0,45 zł)
c) od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,45 zł od 1m2 powierzchni. (stawka maksymalna 0,45 zł)
d) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1m2 powierzchni (stawka maksymalna 0,88 zł)

Od stycznia 2013 powraca podatek od posiadania psów w kwocie – 30,00 zł rocznie od każdego posiadanego psa. Od opłaty za pierwsze dwa psy zwolnieni są rolnicy. Poborcami podatku są sołtysi, co nie przeszkadza w opłaceniu podatku w kasie urzędu lub przelewem na konto. Podatek trzeba będzie zapłacić w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku nabycia psa w trakcie roku – w terminie 14 dni od dnia jego nabycia. Urzędnicy zapewniali na grudniowej sesji Rady Gminy, że wpływy z podatku zostaną przeznaczone na system czipowania psów, który ma rozwiązać problem bezpańskich psów, które trzeba utrzymywać w schronisku w Pudwągach, co podobno kosztuje ok 40 tyś zł rocznie.

Od stycznia 2013 r. wzrasta o 1 zł opłata targowa – będzie wynosić 31 zł za każdy dzień handlu na gminnym targowisku. Poborcami są Pani Alicja Jakołcewicz, a na terenie sołectw sołtysi.

Jeden komentarz
  1. Wkurzające. Na usta ciśnie się mocniejsze słowo: *&%#!!
    Gmina na biednych mazurach, a stawki maksymalne! Chyba mieszkańcy są uważani za bogatych skoro dowalili nam najwyższe stawki. W kieszeni nóż się otwiera. Zaczynam żałować, że tu mieszkam. Co kwartał płacę kupę kasy za mały kawałeczek działki na której stoi mój dom.
    Ale co tam, trzeba dokopać mieszkańcom ile się da, co z tego, że jest ciężej, że żywność kosztuje coraz więcej, płace nie rosną, a kogo to obchodzi, ważne to aby budżet wykonać. I tylko życzyć: PRZEŻYĆ JAKOŚ NASTĘPNY ROK!

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.