EWIDENCJA SZAMB

Formularz można pobrać w górnej zakładce pt. “do pobrania”

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Srokowo informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Srokowo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Srokowo o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Sołtysa lub do Urzędu Gminy Srokowo w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 lutego 2013 r.

Druk oświadczenia jest dostępny u Sołtysa, w Urzędzie Gminy Srokowo lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo:

(http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska -> Ochrona środowiska).

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Srokowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.