Przewodniczący Rady Gminy Srokowo zaprasza:

Z A P R A S Z A M

na XXV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się

26 października 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

     1.  Otwarcie XXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

     6.   Informacja o stanie mienia gminnego za trzy kwartały 2012r.

     7.   Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2012r.

     8.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011)2012.

     9.   Podjęcie uchwał w sprawach:

        9.1. uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych na 2013r.,

        9.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.,

        9.3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

        zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest

        gmina Srokowo,

        9.4. zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w

        sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru

        godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad

        zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

        zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego

        obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów,

        9.5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,

          9.6. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2012r.,

          9.7. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Srokowo.

   10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   11.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

   12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

   13.  Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2012r.

   14.  Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Srokowo.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Aleksander Kamiński

3 komentarze
  1. Może znajdzie się jakiś dociekliwy rady(a), która w natłoku tak ważkich spraw przewidzianych na nadchodzące posiedzenie Rady Gminy zapyta: Dlaczego jeszcze nie zostały przekazane pomoce dydaktyczne ze zlikwidowanej szkoły w Jegławkach? Dlaczego nauczyciele z SP Srokowo w Filii w Solance nie mogą korzystać z wszelkich dostępnych tam pomocy dydaktycznych, gdyż są one zamknięte- bo nie zostały przekazane? Zbliża się koniec drugiego miesiąca nauki i może warto przyspieszyć procedury przekazania pomocy dydaktycznych, a mam nieodparte wrażenie, że niewiele dzieje się w tej sprawie!

  2. Dobrze że likwidatorzy dostali tylko dwa miesiące na zakończenie likwidacji szkół, pomyśl co by działo, gdyby dać im na to czas do Bożego Narodzenia, rok szkolny w plecy. Myślę, że skarbiec szkoły w Solance otworzy się dopiero 5 listopada – po zaduszkowym długim weekendzie. Po co pokazywać, że można coś zrobić wcześniej.

  3. Na wrześniowej sesji była mowa o tym jakoby likwidator z Jegławek miał zakończyć wszystko we wrześniu, gdyż miał już niby wszystko ,,prawie” gotowe. Jak widać prawie robi naprawdę wielką różnicę i się biedaczyna jednak nie wyrobił.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.