XXIV sesja Rady Gminy Srokowo 26 września 2012r

26 września 2012r. (środa) o godz.13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbędzie się XXIV sesję Rady Gminy Srokowo.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2012r.
7. Wnioski do budżetu gminy Srokowo na 2013r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. podziału gminy Srokowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
8.2. uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Srokowo,
8.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,
8.4. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2012r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2012r.
12. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.