Informacja o XIV sesji Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust.3 i 4 Statutu Gminy Srokowo przyjętego uchwałą Nr XX)110)08 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 maja 2008r. z późn. zm. zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się 26 września 2012r. (środa) o godz.13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.

     6.   Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2012 r.

     7.   Wnioski do budżetu gminy Srokowo na 2013 r.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

        8.1.  podziału gminy Srokowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

        8.2.  uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Srokowo,

          8.3.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,

          8.4.  zmian w budżecie gminy Srokowo na 2012r.

     9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   10.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

   11.  Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2012r.

   12.  Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.