Czas na planowanie funduszy sołeckich na 2012 r.

W gminie Srokowo rozpocznie się wkrótce okres zwoływania Zebrań Wiejskich, których głównym celem jest uzgodnienie środków na realizację inwestycji i zadań własnych wsi. Spotkania te mają na celu rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego, utworzonego przez Radę Gminy na mocy uchwały wyrażającej zgodę na wyodrębnienie go w budżecie gminy na rok 2012. Mieszkańcy wsi mogą bezpośrednio zadecydować o przeznaczeniu określonych środków (rzędu kilkudziesięciu tysięcy na sołectwo) na realizację przedsięwzięć, które są:

• zadaniami własnymi gminy,

• służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz

• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przypominamy
Zebranie sołeckie ma inicjatywę uchwałodawczą (inicjatywa ta jest zapisana w statucie gminy). Jeśli mieszkańcy podczas zebrania postanowią złożyć projekt uchwały pod obrady Rady Gminy, będzie on przedyskutowany i przegłosowany na sesji Rady Gminy.

2 komentarze
  1. Mamy fundusz Sołecki w naszej Gminie ale widnieje on na papierze po parę tysięcy na każde Sołectwo, lecz co z tego ile z tej puli wykorzystało każde Sołectwo w poprzednim roku . To kpiny z mieszkańców którzy przychodząc na zebrania lub już nie bo mają dość oszustwa ze strony urzędu na wykonanie uchwalonych wniosków nie doczekujących się realizacji . To nienormalne postępowanie naszych urzędników doprowadziło do tego,że mamy taką a nie inną frekwencje na zebraniach wiejskich i ludzie mają dość obietnic nie doczekujących się realizacji. Jeżeli na tym polega polityka samorządowa w naszej gminie by na zebrania przychodziła garstka mieszkańców zdesperowanych jeszcze by coś było to gratulacje dla Urzędu Gminy i Pana Wójta na czele. Słuchajcie przecież on sam najlepiej wie jakie inwestycje i remonty bądź inne przedsięwzięcia podjąć bez zebrań .

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.