Zaproszenia na XXIII sesję Rady Gminy Srokowo

Z A P R A S Z A M
na XXIII sesję Rady Gminy Srokowo,
która odbędzie się 29 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 13:00
w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy Srokowo za I półrocze 2012r.
7. Informacja z wykonania budżetu szkół za 6 m-cy 2012r. oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego2012)2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zmiany uchwały Nr XX/110/08 z dnia 30 maja 2008 roku Rady Gminy Srokowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Srokowo,
8.2. wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,
8.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012-2018,
8.4. zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy z dnia 31.07.2012r.
12. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.